NAVIGERING:


- Startsida

- Pedagogiken

- Om skolan

- Så arbetar vi

- Anmälan


Välkommen!
Fyrens Montessoriförskola rymmer mängder av spännande saker. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på många frågor. Att låta barnen självständigt och fritt experimentera och utforska sin miljö utan hinder är både roligt och stimulerande för deras utveckling. Utvärdering av förskolans verksamhet görs kontinuerligt.

Vår grupp består av 21-22 barn i åldrarna 1-6 år. Vi finns i ljusa, härliga lokaler med närhet till natur.

Vi följer Lidingö Stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på lidingö.se/barnochutbildning. Läs mer om våra nuvarande öppetider på Om skolan.