NAVIGERING:


- Startsida

- Pedagogiken

- Om skolan

- Så arbetar vi

- Anmälan


Anmälan

Fr.o.m. hösten 2005 ska alla som söker barnomsorg registreras centralt via Lidingö kommun.

Anmälan görs på Lidingö Stads webbsida via skolwebben. Kontakta oss på 7673247 om Ni har några frågor.

Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppetider och rätt till omsorg. Öppetiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden kl. 06:30-18:30

Fyrens Montessoriförskola
Larsbergsvägen 44
18139 Lidingö
08-7673247
fyrensmontessori@hotmail.com

Klagomålshantering
Vid klagomål kontakta i första hand personalen muntligt eller via mail, fyrensmontessori@hotmail.com. Beskriv ditt klagomål så försöker vi att tillsammans lösa detta. Om du efter det fortfarande känner dig missnöjd kontakta Lärande och kulturförvaltningen i Lidingö Stad.